XGB serisi, minimum maliyetle maksimum otomasyon sunan mikro PLC’dir. Yüksek performansı ve işlevselliği ile basit kontrolden karmaşık göreve kadar destekleyebilir.

Minimum maliyetle maksimum otomasyon değeri sunan bir mikro PLC olan XGB, basit ve karmaşık kontrollerden çoğu görevi yüksek performans ve işlevsellikle gerçekleştirebiliyor.

  • XGB daha kompakttır ancak güçlü fonksiyonlar ve performans sağlar.
  • Kompakt ve Güçlü çözümler ve XGB’nin güçlü rekabet gücü.

ÖZELLİKLER

0.083 µsn/step İşletim Hızı CPU modülde 16 Adet PID Kontrol

15 Kstep Program Kapasitesi CPU modülde 8 Adet Pulse Yakalama Girişi (50µsn)

Maksimum 384 Giriş/Çıkış CPU modülde 8 Adet Harici Kesme Girişi (50µsn)

Toplam 10 Adet İlave Modül Kullanabilme Filtrenebilir Giriş (1-100msn)

Dört Ayrı Tip CPU Modülü Dahili RS232 ve RS485 Portları

32/64 Noktalı Giriş ve Çıkış Modülleri Modbus RTU/ASCII Haberleşme

2/4/8 Kanal 12 Bit Analog Giriş ve Çıkış Modülleri Kullanıcı Tanımlı Protokol

İki eksen Line Drive ilave modül (2×2.000.000 Hz.) Ethernet Haberleşme modülü

CPU modülde 4(8) Adet Hızlı Sayıcı Girişi (?) Profibus-DP, DeviceNet Adaptör Modülü (Genişleyebilir Akıllı G/Ç)

CPU modülde 2 Ad. Pulse Çıkış (100 kHz )( NPN ) Ücretsiz Pogramlama Yazılımı ( XG5000 )