Açık tip güç şalterlerinde bulunan 4 farklı fonksiyon şu şekildedir:
-Devreyi açıp ve kapatma fonksiyonu
-Kısa devre akımlarından koruma fonksiyonu
-Aşırı yüklerden koruma fonksiyonu
-Toprak kaçak akımlarından koruma fonksiyonu